Vad är viktigt vid LEI ansökan? - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Vad är viktigt vid LEI ansökan?

Sverige LEI - LEI ansökan

Vad är viktigt vid LEI ansökan?


När ett bolag behöver LEI för finansiell rapportering eller handel med värdepapper ska man först fylla i LEI ansökan som består av nivå 1 och nivå 2 information. Nivå 1 information visar vem som är vem i Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) och nivå 2 information fokuserar på vem äger vem. Vi börjar med att beskriva nivå 1 information.

Nivå 1 information vid LEI ansökan har 5 obligatoriska fält – företagsnamn, organisationsnummer, juridisk adress, namn och mailadress av firmatecknare. Ifall den juridiska adressen skiljer sig från huvudkontorsadressen så finns det ett ytterligare fält angående huvudkontorsadress.
Information om firmatecknare är endast nödvändigt för LEI registreringsagenten och LOU’s för att bekräfta att personen har rätt att representera bolaget. Denna information visas inte i GLEIF databas.

Det viktigaste vid LEI ansökan är att det information som presenteras i LEI ansökan stämmer överens med information i Bolagsverket. Om det förekommer olikheter mellan information i LEI ansökan och information från Bolagsverket måste man rätta till detta innan LEI kan valideras. T.ex. ifall en ny adress används vid LEI ansökan men bolaget har inte ändrat detta hos Bolagsverket så borde man använda den gamla adressen i LEI ansökan. När adressen sedan blir ändrad hos Bolagsverket så måste man även meddela registreringsagenten så att informationen kan uppdateras i GLEIF databas. Samma gäller för bolagsnamn – namn på bolaget som anges i LEI ansökan måste stämma överens med det som står i Bolagsverket.

Nivå 2 information är den andra delen i LEI ansökan. Som vi redan nämnde I början, ska detta svara på frågan – vem äger vem i LEI systemet. För tillfället infogas moderbolagets information i GLEIF LEI databas endast om den ansökande bolagets moderbolag konsoliderar dotterbolaget, äger mer än 50% av bolaget som ansöker om LEI samt har LEI själv. Detta betyder att ifall moderbolaget inte konsoliderar eller inte har LEI så visas det inte i GLEIF.

Att tillägga, det är väldigt enkelt att fylla i LEI ansökan ifall bolaget inte har moderbolag och ägs av privatpersoner. I detta fall markerar man endast att bolaget ägs av privatpersoner och ytterligare information angående ägarstruktur behövs inte.

Sammanfattningsvis är det inte alls krångligt att fylla i LEI ansökan om du har all information om bolaget uppdaterat hos Bolagsverket. Sverige LEI har integrerat sin LEI ansökningsblankett med Bolagsverket vilket betyder att nivå 1 information fylls i automatiskt när man skriver in organisationsnumret i fältet. Efter det kan man manuellt ändra uppgifter i LEI ansökan men kom ihåg det viktigaste – uppgifter som presenteras i LEI ansökan måste motsvara det som finns hos Bolagsverket.