Att överför LEI till Sverige LEI - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Att överför LEI till Sverige LEI

Sverige LEI - överför LEI

Att överför LEI till Sverige LEI


Företag ansöker om LEI via tjänsteleverantörer såsom Sverige LEI eftersom de själva inte kan ansöka eller uppdatera uppgifter direkt i LEI databasen som hanteras av Global Legal Entity Foundation – GLEIF. Istället tilldelas en LOU (Local Operating Unit) till var och en LEI-kod som har rätt att ändra/uppdatera uppgifter i GLEIF databas på företagets uppdrag.

Du är inte bunden till en särskild LEI tjänsteleverantör. Du kan ändra LEI tjänsteleverantör på ungefär samma sätt som du flyttar ditt mobilnummer till en ny mobiloperatör. Precis som varje kund kan göra en nummerflytt till en annan operatör så kan man föra över sin LEI nummer till Sverige LEI administration. Detta påverkar inte det tilldelade LEI numret (som förblir detsamma) och all information behålls kvar i GLEIF databas. Det enda ändringen är att Sverige LEI kan i fortsättningen ändra och uppdatera uppgifter anslutna till din LEI-kod i GLEIF databas för din räkning.   

Att överföra LEI-kod är enkelt – vi behöver bara skriftligt samtycke (i form av en fullmakt) för att hantera koden. Fullmakten kan du återkalla när som helst.

  1. Efter att ha skickat in ansökan på vår hemsida skickar vi ut fullmakt som ska signeras.
  2. Vi skickar in begäran att överföra administrationen av din LEI-kod till din tidigare tjänsteleverantör via vår avtalspartner.
  3. Din tidigare tjänsteleverantör tar kontakt med dig för att bekräfta överföringen.
  4. Efter att du har medgett överföringen går koden automatiskt över till Sverige LEI administration via vår LOU avtalspartner. Om du inte ger ett svar till din tidigare tjänsteleverantör så överförs koden till vår administration inom 5 arbetsdagar.
  5. Efter att koden har förts över så skickar vi ett mail som bekräftar att allt är klart. Om din LEI behövs förnyas under samma period så kan vi förnya din LEI samtidigt.

Överföring av LEI medför inga extra kostnader.

Viktigt att tänka på när du överför LEI-kod:

  1. Byte av tjänsteleverantör är kostnadsfri.
  2. Din LEI-kod förblir detsamma! Du behöver inte meddela din bank eller någon annan avtalspartner när du har fört över koden till vår administration.
  3. Det tar upp till 7dagar för att överföra LEI-koden. Hur fort det går beror på din tidigare tjänsteleverantör. För snabbare administration bör du svara till din tidigare tjänsteleverantör om LEI överföring till oss så snart som möjligt.   

Sverige LEI och EQS Group erbjuder praktiska lösningar för hantering av din LEI. Vår databas är ansluten med Bolagsverket så vi kan automatiskt verifiera företagsuppgifter och uppdatera dessa i GLEIF vid behov. Ändring av företagsuppgifter som lagras i GLEIF databas kan enkelt göras via vår webbsida och tjänster relaterade till din kod kan betalas mot faktura via Internetbanken.

Mer info om LEI förnyelse hittar du här.