Legal Entity Indentifiers: Att Förnya din LEI - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Legal Entity Indentifiers: Att Förnya din LEI

Sverige LEI - Förnya din LEI

Legal Entity Indentifiers: Att Förnya din LEI


Alla LEI utfärdas för 1-års period och måste förnyas årligen.

Det är viktigt att förstå skillnaden mellan att förnya LEI mot bara ändra uppgifter anslutna till din LEI.

  • Ändring av uppgifter betyder uppdatering av uppgifter i GLEIF databasen.

Var noga med att uppdatera dina företagsuppgifter hos din tjänsteleverantör när de ändras. Du kan göra det när som helst och det påverka inte giltigheten av koden. Vi gör dessa ändringar kostnadsfritt för våra kunder.   

  • Förnya LEI betyder förlänga giltighetsperioden av din LEI-kod.

En del av LEI förnyelse processen är att du bekräftar att all information om ditt företag hos GLEIF är korrekt. Men förnyelse involverar också förlängning av giltighetsperiod av LEI. Eftersom detta även medför avgifter som betalas till tredje part samt mer administrativa kostnader är LEI-kodsförnyelse avgiftsbelagd.

Den årliga förnyelsen av LEI är nödvändig för att säkerställa att dina företagsuppgifter är uppdaterade i GLEIF databas. Eftersom banker, finansinstitutioner och andra parter förlitar sig på information hos GLEIF för att identifiera företag när finansiella transaktioner inom internationella marknader är gjorda är det viktigt att dessa uppgifter är korrekta.

Företag kan inte uppdatera eller ändra uppgifter i GLEIF databasen. Därför måste de använda en tjänsteleverantör känd som LOU – Local Operating Unit. LOU kontrollerar att de tillhandhållna uppgifterna uppfyller GLEIF’s krav innan de uppdateras i GLEIF databas. Detta främjar hög datakvalité samt trovärdighet.    

Att förnya LEI

GLEIF databas tillåter att förlänga LEI-kodens giltighetstid endast för 12 månader.

Det är viktigt att notera att ifall din LEI förnyas tidigare än 2 månader innan utgångsdatumet så börjar det nya 12 månadens period inte fr.o.m. din tidigare LEI utgångsdatum, istället börjar din nya 12 månadens period från förnyelsedatumet. Det betyder att bolagets LEI går ut tidigare och i slutändan betalar du mer för kortare giltighetstid. Därför är det viktigt att inte blanda ihop processen att uppdatera uppgifter i samband med din LEI (vilket är kostnadsfritt) och förlängning av LEI giltighetstid (för en avgift).

Vår databas kontrollerar giltighetstider av LEI-koder automatiskt och vidarebefordrar begäran om förnyelse vid rätt tidpunkt. Detta hjälper våra kunder att spara tid och pengar.

Sverige LEI databas är ansluten med Bolagsverket, GLEIF’s databas samt vår LOU (Local Operating Unit) system.

Med Sverige LEI kan du förlänga giltighetsperiod av din LEI när som helt i upp till 5 år åt gången. Vår automatiska databas skickar inte in förnyelseförfrågan till GLEIF databas förrän din nuvarande giltighetsperiod går ut.

Tack vore integrationen med Bolagsverket kan vi dessutom automatiskt kontrollera skillnader mellan info hos Bolagsverket och det som finns hos GLEIF databas. Du får ett meddelande om eventuella avvikelser och vi uppdaterar uppgifter hos GLEIF databas automatiskt.

En gång om året ber vi våra kunder att granska de uppgifter som är kopplade till deras LEI och bekräfta att allt är korrekt. Med Sverige LEI är dessa uppdateringar kostnadsfria.

Observera att vi bara kan förnya och uppdatera de LEI-koder som hanteras av oss. Att överföra koden till vår administration är kostnadsfri. Du kan läsa mer om överföring av LEI till oss här.

Sverige LEI övervakar giltighetstiden av din LEI och meddelar dig när det är dags att förnya din LEI. Med vårt intelligenta system kan vi erbjuda förnyelser för perioder upp till 5 år. Det alternativet är praktiskt för företag som behöver LEI kod under en längre period. Flerårig prenumeration sparar dig tid och pengar!        

Giltighetskontroll av din LEI

LEI-kodens giltighet kan kontrolleras när som helst i GLEIF databas. Genom att hålla din LEI uppdaterad, undviker du onödiga förseningar när du vill genomföra finansiella transaktioner.

Kontrollera din LEI’s giltighet här.