Sverige LEI - LEI registrering i andra länder
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

LEI registrering i andra länder


Processen att registrera LEI varierar i olika länder och jurisdiktioner eftersom inte alla länder har en lokal LEI utgivare (LOU – Local Operating Unit) och flesta av LOU’s kan utfärda LEI endast till specifika regioner. Därför har GLEIF introducerat konceptet med registreringsagenter (RA’s) där flesta av RA’s är direkt anslutna med en eller flera organisationer som kan utfärda LEI i flera länder och jurisdiktioner.   

Sverige LEI är en del av Baltic LEI gruppen som är en officiell LEI registreringsagent med mer än 58 000 LEI-koder under sin administration globalt. Vi är verksamma i 26 länder och för varje land har vi ett lokalt varumärke samt integration med lokala näringslivsregister.

Våra varumärke och webbsidor i andra länder:

Australien – https://australialei.com/

Belgien – https://lei-belgie.be/

Kanada – https://canadianlei.com/

Danmark – https://danmarklei.dk/

Estland – https://balticlei.ee/

Spanien – https://espanalei.es/

Finland – https://suomilei.fi/

Frankrike – https://francelei.fr/

Tyskland – https://deutschelei.de/

Indien – https://indialei.in/

Irland – https://lei-ireland.ie/

Italien – https://italialei.it/

Lettland – https://balticlei.lv/

Litauen – https://balticlei.lt/

Luxemburg – https://lei-luxembourg.lu/

Nederland – https://lei-nederland.nl/

Norge – https://norgelei.no/

Polen – https://lei-polska.pl/

Portugal – https://lei-portugal.pt/

Schweiz – https://schweiz-lei.ch/

Storbritannien – https://britishlei.co.uk/

Tjeckien – https://lei-ceska.cz/

USA – https://americanlei.com/

Österrike – https://lei-osterreich.at/

Ungern – https://lei-magyarorszag.at/

Förutom de separata varumärkena så kan vi utfärda LEI till företag i 150+ länder. Med andra ord, om du har företag utomlands som behöver LEI så kan du fylla i ansökan på Sverige LEI hemsida ifall du inte hittar en lokal varumärke från listan ovan.