LEI Statistik - LEI-nummer statistik - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.
Tillbaka

LEI-kod statistik om Sverige

Sista uppdateringen 2022-05-28

Allmän information

Sedan början av 2018 är det obligatoriskt att ha LEI-kod vid handel med värdepapper. Detta har ökat antal utfärdade LEI i Sverige markant. Ständiga ansträngningar för att göra finansiella transaktioner säkrare och transparenta har lett till förslag på ett antal handlingar som stödjer LEI-utgivning ytterligare i landet. Det finns ett antal LOU med ackrediteringar från GLEIF för att utfärda LEI i Sverige. Nedan visas uppgifter om tio största LOU i landet tillsammans med LEI-statistik per region.
78 356
Utfärdade LEI totalt

Nya LEI utfärdade i Sverige

Marknadsandelsrapport (Alla LEI)

Business Entity Data B.V. (50 529)
EQS Group AG (9 409)
Ubisecure Oy (8 802)
Nordic Legal Entity Identifier AB (Nordlei) (3 507)
Bloomberg Finance L.P. (3 735)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (1 005)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (923)
Nasdaq CSD SE (197)
GS1 (130)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (24)

Marknadsandelsrapport (Aktiva LEI)

Business Entity Data B.V. (26 655)
EQS Group AG (7 260)
Ubisecure Oy (7 086)
Nordic Legal Entity Identifier AB (Nordlei) (3 493)
Bloomberg Finance L.P. (2 006)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (614)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (410)
Nasdaq CSD SE (165)
GS1 (70)
Bundesanzeiger Verlag GmbH (16)

Topp LOU:s efter antal LEI under sin förvaltning och förhållande av aktiva koder

Namn
Andel aktiva
Alla LEI / Aktiva LEI
53 %
50 529 / 26 655
77 %
9 409 / 7 260
81 %
8 802 / 7 086
54 %
3 735 / 2 006
84 %
197 / 165
54 %
130 / 70

Regional statistik om utfärdade LEI

Namn
Andel aktiva
Alla LEI / Aktiva LEI
56 %
579 / 327
59 %
1 120 / 656
57 %
1 157 / 659
54 %
271 / 145
61 %
2 385 / 1 446
58 %
647 / 373
60 %
2 001 / 1 191
57 %
1 088 / 625
60 %
924 / 553
52 %
868 / 452
60 %
1 154 / 693
58 %
2 191 / 1 260
62 %
9 186 / 5 702
56 %
1 208 / 677
62 %
26 527 / 16 481
61 %
1 770 / 1 083
61 %
1 052 / 639
56 %
1 117 / 622
54 %
1 057 / 569
53 %
1 153 / 614
60 %
10 968 / 6 532