LEIs roll i den ekonomiska tillväxten - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

LEIs roll i den ekonomiska tillväxten

Sverige LEI - LEI roll

LEIs roll i den ekonomiska tillväxten


Även om ett decennium har gått sedan den globala finanskrisen 2008 kan efterskalv fortfarande kännas av. Det har blivit lättare att föreställa sig att den globala ekonomin har återgått till det normala – EU har haft ekonomisk tillväxt sju år i rad; den amerikanska aktiemarknaden satte rekord i augusti 2018 för den längsta uppsving i sin historia; och arbetslösheten har sjunkit i många stora globala marknader. Trots allt har konsumentförtroende ännu inte återhämtat sig fullt ut.

Införande av LEI spelar en nyckelroll vid förtroende återskapning mellan konsumenterna och den globala finansindustrin.

Vad är LEI?

LEI är en 20-siffrig alfanumerisk kod som används för att identifiera parter vid finansiella transaktioner. Detta skapades som en motverknings mekanism efter 2008 krisen – där behovet av ökad öppenhet inom den globala finansmarknaden blev uppenbar i följd av Lehman Brothers kollaps.

LEI består av unika nummer som kan allokeras till alla organisationer som ansöker om det. Efter registrering kopplas all information om organisationen, inklusive företagsnamn och företagsägande (även moderbolag) till den specifika LEI numret. Information som tillhandahålls av organisationen under registreringsprocessen kontrolleras mot tredjepartskällor innan den laddas upp på den globala databasen. Denna databas är fritt tillgänglig online för alla.

Hur gynnar LEI ekonomisk tillväxt?

Tillsynsmyndigheterna ser positiv potential i LEI system eftersom det ger transparent regleringsrapportering och övervakning av finansiella transaktioner. Systemet skapades för att motverka kriser genom att fokusera på brister där relevanta organisationer kan utvärdera systematisk och framväxande risk. I sin tur ger det tillsynsmyndigheterna möjlighet att vidta korrigerande åtgärder där hotande trender identifieras. Den omfattande LEI-databasen medverkar för att öka förtroende i den globala finansmarknaden. Det är den första mekanismen som underlättar en enkel identifiering av de miljontals organisationer som medverkar på den globala finansmarknaden.

Före tillkomst av LEI var identifiering av juridiska organisationer på en global nivå väldigt komplex och kostsam – i form av ekonomiska kostnader samt arbetstimmar som detta upptog. Information som samlades in om företagets ägare gjordes via manuella kontroller från olika, ofta opålitliga källor.

LEI gör det enkelt att hitta pålitlig information om organisationer runt om i världen. Med tanke på den globala LEI stiftelsens (GLEIF) uttalande att välmående ekonomier börjar med transaktionsförtroende är det inte förvånande att LEI uttalas som utgångspunkt för förbättrad konsument och transaktionsförtroende.

Ökad öppenhet inom affärstransaktioner minskar risken och sannolikheten för bedrägeri och därigenom främjar transaktionsförtroende. Säkerhet om de andra parternas identitet i affärstransaktioner ökar effektiviteten i verksamheten och tillhandhåller den information som är nödvändig för att minska ökad exponering. För tillsynsmyndigheterna hjälper det till att övervaka och agera på systematisk finansiell risk.