Maskinläsbara LEI skapar förtroende i transaktioner - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Maskinläsbara LEI skapar förtroende i transaktioner

Sverige LEI - Maskinläsbara LEI

Maskinläsbara LEI skapar förtroende i transaktioner


Den Globala LEI Stiftelsen (GLEIF) har gett oss inblick i vad som kommer att komma. Stiftelsens alfanumeriska LEI kod var inbäddad i deras 2018 resultatrapport. Det är det första officiella resultatrapporten som har verifierad LEI referensdata i sin publicerade elektroniska version av rapporten. Rapporten innehöll också inbäddade underskrifter från GLEIFs verkställande direktörer.

Dessa signaturer kan användas för att verifiera att dokumentet som innehåller den maskinläsbara LEI och undertecknarna är från samma företag. Detta ger slutanvändarna garanti om att informationen är tillförlitlig, publicerad av det berörda företaget och att den inte har manipulerats. Bokslut kan också publiceras med revisorns signatur vilket ökar förtroendet ytterligare.

Informationen är inbäddad med XBRL teknologier. XBRL är den internationella standarden för digital affärsrapportering. Tekniken används för närvarande i mer än 50 länder runt om i världen. XBRL beskriver teknologin liknande till övergång från filmfotografering till digital fotografering eller papper mappar till digitala mappar. XBRL standard är kapabel till allt som papper och PDF dokument har men öppnar dessutom upp mängder av nya möjligheter. Den tillåter att snabbt dela känslig information på ett sådant sätt att slutanvändare kan validera spridning av informationen vid varje tidpunkt i processen.

GLEIF arbetar med att ”revolutionera processen att publicera, få tillgång till och aggregera pålitlig digital finansiell information”, samtidigt som LEI status stärks som en mekanism med konkreta fördelar för den globala finansmarknaden.

Detta kommer med flera fördelar till:

  • De företag som använder inbäddade LEI eftersom det tillåter de att publicera och dela data som har undertecknats digitalt av relevanta personer.
  • Aktieägarna får bättre översyn av företag som baseras på tillförlitlig data vilket är lättare tillgänglig.
  • Myndigheter och Banker som måste samla och utvärdera tillförlitliga uppgifter från företagen.

Utöver dessa finns det fler fördelar för marknadsaktörer med maskinläsbara LEI som integreras i företagsdokument:

  • Ökat förtroende för dokument som publiceras och distribueras digitalt
  • Ökad tillgång till information angående företagets ägande
  • Ytterligare minskningar av bedrägerier

GLEIF arbetar med International Organization for Standardization för att göra digital signering med företagets unika LEI tillgänglig för alla företag som har registrerat sig för LEI.