Ansökan om LEI-kod kräver försiktighet - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Ansökan om LEI-kod kräver försiktighet

Sverige LEI - Ansökan om LEI-kod

Ansökan om LEI-kod kräver försiktighet


På grund av lagstiftningsändringar måste hundratusentals företag runt om i världen anskaffa en LEI-kod. Den övervägande orsaken till införandet av LEI-koden var att finansinstitutioner inte alltid lyckades identifiera motparter involverade i internationella finansiella transaktioner. Detta skapade situationer där t.ex. insiders kunde genom komplexa ägarstruktur dölja sin identitet och därigenom tjäna olaglig inkomst på bekostnad av andra marknadsaktörer. För att skydda aktieägare togs beslut att utveckla unika identifieringskoder som skulle göra det möjligt att identifiera företaget oavsett land, finansmarknad eller rättsområde. Därför är det väldigt viktigt att all information som paraplyorganisationen behållet är korrekt. På så sätt kan man minska riskerna i samband med finansiella transaktioner för företag.

Genom att använda en pålitlig partner är det enkelt att ansöka om LEI-kod.

Den första utmaningen av att utveckla en identifieringskod oberoende av land var gemensam standardisering. Det är nödvändigt att samla in jämförbara uppgifter för identifiering av företag i alla länder. Därför kan LOU-blanketter vara ganska komplicerade att fylla i samtidigt kan de insamlade uppgifterna variera beroende av olika LOU’s. SverigeLEI använder varierande LOU:s tjänster och har utvecklat sin ansökningsblankett för LEI-kod enligt den internationella GLEIF-datastandard som består av två nivåer. Denna metod gör att vi kan anpassade registerdata för svenska företag direkt till paraplyorganisations standard och minskar därmed risken med att använda olika LOU:s tjänster och ser till att all info som kommer in i LEI centrala register är korrekt. Även GLEIF paraplyorganisation har utryckt att noggrannhet av datainmatning är kritisk och presenterade därmed konceptet av registreringsagenter i slutet av 2016. Syftet med att använda registreringsagenter är att öka precisionen av datainsamling och samtidigt minska risken att falsk information samlas in.

Det finns ingen lokal LOU i Sverige, detta ökar risken för att inkorrekt information samlas in och talar för behovet av att använda professionella registreringsagenter. Det finns ett stort antal länder i världen utan lokala utfärdare av LEI-koder och väntetider, precisionen och användarvänligheten varierar mycket mellan de olika LOU:s.

Sverige LEI sätter stort fokus på kvalité av LOU:s som vi samarbetar med – det är viktigt att ansökningsprocessen går smidigt. Även om LEI-koderna som utfärdats av olika LOU:s borde ha samma kvalité, kan det alltid inte vara fallet. LOU:s svaga interna kontrollmekanismer kan leda till förlust av deras ackreditering och skapa en situation där företag måste genomgå ytligare kontroller.  Sverige LEI använder endast LOU:s som är registrerade i EU eller USA och övervakar LOU:s ackreditering under LEI-kodens giltighetstid. Vi håller även koll på eventuella varningar från paraplyorganisationen avseende LOU:s verksamhet. Ett annat stort problem är väntetider av olika LOU:s som företag har nästan omöjligt att utvärdera innan ansökan skickasin. Tack vare långsamma väntetider och informationsbehandling har vi övergivit samarbetet med flera LOU:s av LEI och vi uppmanar företagen att vara försiktiga när man väljer vem man samarbetar med.