Hittills har det globalt utfärdats mer än 1 miljoner LEI-koder. Av alla länder har flest LEI-koder utfärdats i USA, lite mer än 150 000, dvs ca 15% av alla koder utfärdade. I Skandinavien ligger den totala siffran på ca 96 200 (Sverige 38 400, Norge 16 700, Danmark 41 100). Antalet väntas öka kraftigt under de första kvartalen av 2018.

Utfärdade LEI-kod per land. Källa: GLEIF, LEI Statistics

Att tillägga är inte alla utfärdade LEI-koder aktiva och nästan 1/3 del av alla koder utfärdade är förfallna och behövs förnyas. Om en LEI-kod är förfallen är det inte möjligt att uppfylla EMIR rapporteringsskyldigheten och kontohavaren kan inte acceptera kundernas transaktionsorder.

Antal aktiva LEI-koder. Source: Källa: GLEIF, LEI Statistics.

LEI kod är obligatorisk fr.o.m. 2 januari 2018 när direktivet om finansiella instrument MIFID II började gälla. GLEIF förutspår en explosiv ökning av utfärdandet av LEI-koder 2018, där det förväntas utfärdas minst 500 000 LEI-koder. År 2020 kan det totala antalet LEI-koder nå 1,5 miljoner.

Vi tror att den snabba ökningen av efterfrågan på LEI-koder också ökar kvalitén av tjänsten hos registreringsagenter och det blir enklare att söka och hantera koden. För detta ändamål har GLEIF infört det officiella konceptet av registreringsagenter. Användningen av registreringsagenter i regioner där det inte finns någon ackrediterad LEI-kodutgivare är särskilt viktig.