Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Sekretesspolicy

Giltig fr.o.m.s 30.11.2017

Introduktion

SverigeLEI varumärke tillhör BalticLEI OÜ. BalticLEI OÜ (nedan kallat BLEI) är registrerad i Estland och agerar som registreringsagent av LEI-koder för företag i Baltikum och Skandinavien.

BLEI behandlar och använder kundinformation baserat på den policy som beskrivs i detta dokument. Om kunden accepterar denna policy kommer han / hon markera respektive fält innan LEI-ansökan skickas in. Genom att markera rutan ger kunden tillstånd för Baltic LEI OÜ att använda kundens data för alla processer och aktiviteter som är kopplade till ansökan om LEI-kod.

1. Församling av kundinformation

1.1. Kundens informationsinsamling sker på BLEI: s webbsida www.balticlei.se när kunden fyller i ansökan om beställning av LEI för sitt företag eller ansökan om LEI-förnyelse. Efter att ha mottagit ansökan kan BLEI fråga ytligare information från kunden via e-post eller per telefon. BLEI kan också fråga kundrelaterad information från de lokala företagsregistren.

1.2. BLEI samlar endast kundinformation som behövs för att ansöka om LEI, LEI-förnyelse eller andra aktiviteter som är kopplade till LEI-nummer.

1.3. De uppgifter som samlas in från kunderna innehåller företagsnamn, registreringsnummer, juridisk adress, huvudkontorsadress (om den skiljer sig från den juridiska adressen), moderbolagets information (om företaget har ett moderbolag som konsoliderar), Representanternas namn, e-postadress, telefonnummer.

2. Kundens informationsbehandling och vidarebefordran. e

2.1. BLEI behandlar kundinformation med modern databehandlingsprogramvara. Syftet med databehandling är att bearbeta kundens data till ett format som är godkänt av GLEIF-ackrediterade lokala operativa enheter för LEI-utgivning.

2.2. BLEI sänder kundinformation endast till GLEIF-ackrediterade lokala operativenheter som använder kundens data för att generera och utfärda LEI-nummer. Baserat på GLEIF-ackreditering är LOU:s skyldiga att behålla och skydda kundernas uppgifter enligt lag.

3. Skydd och behållande av kundinformation

3.1. BLEI sänder inte kundinformation till tredje part, ifall det inte finns viss behov av sådant verksamhet för att slutföra LEI-utfärdandet.

3.2. Kundinformation sparas i BLEI virtuella server för att erbjuda eventuella LEI-förnyelser till kunderna i god tid.

4. Uppdatering av kunduppgifter och ansvar

4.1. Kunden är ensam ansvarig för de uppgifter som lämnats in om företaget (till och från BLEI) och om uppgifter behöver uppdateras är det kundens ansvar att informera BLEI om ändringarna.

4.2. BLEI är inte ansvarig om eventuella skador som kan orsakas av felaktig kundinformation.

Top