Sekretesspolicy - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Sekretesspolicy

Gäller fr.o.m. 2020/12/7

Introduktion

Baltic LEI AS är LEI registreringsagent i Nord- och Östeuropa och verkar i Sverige under varumärket Sverige LEI (”Sverige LEI”).

Sverige LEI behandlar och använder personuppgifter det som beskrivs i dokumentet.

Sverige LEI agerar som LEI registreringsagent och samarbetar med Global Legal Entity Foundation (GLEIF) ackrediterade Local Operating Units (”LOU´s”, ”LEI utfärdare”). Sverige LEI samlar in information av juridiska personer. Datainsamling sker på websidan när företrädare för juridiska personer ansöker om LEI eller förnyelse av sin LEI. Efter att ha mottagit ansökan kan Sverige LEI begära ytterligare information via e-post eller telefon. Sverige LEI samlar in bara de uppgifter som är nödvändiga för att utfärda, förnya uppdatera en LEI.

Sverige LEI behandlar uppgifter som juridiska personens namn, organisationsnummer, registreringsadress, adress av huvudkontoret, moderbolagets information, företrädarens namn och efternamn, e-postadress, auktoriseringsdokument (fullmakt), telefonnummer samt betalningsinformation. Sverige LEI förmodar att sådan information endast är relaterad till juridiska personer och betraktas därför inte som personuppgifter enligt definitionerna i sekretesslagarna. Om uppgifter om individerna (företrädare för juridiska personer) faller under definitionen av personuppgifter så beskriver vi här hur dessa uppgifter behandlas.

Vilka personuppgifter vi samlar

Sverige LEI samlar in personuppgifter från personen som företräder juridiska personer. Namn och hans/hennes kontaktinformation (e-post / telefonnummer) kommer att sparas i Sverige LEI databas. Uppgifterna samlas in när företrädaren av juridiska personen ansöker om LEI eller förnyelse av sin LEI på Sverige LEI webbsida.

Ändamål för vilka personuppgifter behandlas

Sverige LEI samlar in personuppgifter om personer som företräder juridiska personer för att registrera, förnya och uppdatera LEI-koder för juridiska personer.

Rättslig grund

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är fullgörande av avtalet.

Direktmarknadsföring

Sverige LEI skickar inte e-post för direktmarknadsföring. E-postmeddelande används för påminnelser och att upprätthålla kommunikation med kunder.

Mottagare

Personuppgifter om personer som företräder juridiska personer kommer inte att visas offentligt.

Registrerade rättigheter

Rätt till åtkomst. Individer kan få tillgång eller ta emot information om sina personuppgifter.

Rätt till dataportabilitet. Varje person har rätt att ta emot sina personuppgifter i ett strukturerat, vanligtvis använd maskinläsbart format och att självständigt överföra dess data till en tredje part.

Rätt till radering. Varje person har rätt att begära att personuppgifter raderas om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för relaterade ändamål.

För att utöva någon av de ovan nämnda rättigheter, vänligen kontakta Sverige LEI.

Datalagring och lagringsperiod

Sverige LEI lagrar data och dokument i enlighet med GLEIF krav. Vid händelse av tvist kommer personuppgifterna att sparas tills en överenskommelse uppnås eller tills förfallodatum för fordran går ut. Personuppgifter lagras på säkra server i EU.

Ändringar

Sverige LEI kan när som helst uppdatera sekretesspolicy om det krävs för att återspegla förändringar i databehandlingsmetoder, lagar om personuppgifter eller annat.

Användning av webbplatskakor

Webbplatskakor är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. Dessa används ofta för att få webbplatsen att fungera eller fungera mer effektivt, samt för att förse information till webbplatsägaren.

De flesta webbläsare tillåter viss kontroll över kakor via webbläsarinställningar. För att få mer information om webbplatskakor och se vilka webbplatskakor har ställts in, besök www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.