Uppsala - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.
Tillbaka

Uppsala

Regionalt diagram

T.o.m. 2022-08-10 har 1 787 LEI-koder utfärdats i Uppsala. 61.16% av dem är aktiva vilket innebär att de är förnyade i GLEIF databas och kan användas för rapporteringsändamål vid finansiella transaktioner. Alla 1 093 aktiva koder utfärdade i Uppsala är registrerade av ackrediterade LOUs och uppfyller alla krav som ställs av GLEIF.
1 787
AKTIVA LEI

LEI regional rapport

LEI kod i Uppsala

Status
Namn
LEI
Aktiv
213800B9E8O4YSBDUD55
Aktiv
213800B9JBYEUUAKM323
Aktiv
213800D8NN9Y871U5594
Inaktiv
213800GMOF8UXHCV1M48
Aktiv
213800GS2QKN1G9T3V97
Aktiv
213800H8F3GYVAGH3P04
Inaktiv
213800I21PADETYN5Z08
Inaktiv
213800IDI4ZWSGG9PW62
Aktiv
213800J8LHT6O75SJU28
Aktiv
213800LESW1L3O1ZHQ85
Inaktiv
213800OEHJH546C5CU76
Aktiv
213800SXETN9XAV9P942
Aktiv
213800SZF8R9RS4ZMH23
Inaktiv
213800VDJY2FONCNV186
Inaktiv
2549000GGQT5J9Z7PT58
Aktiv
2549000UAFRDJ90YN710
Inaktiv
2549000YF15EGMDYOZ65
Aktiv
254900103TSVAWOHDQ18
Aktiv
2549001GU9J3URKBEU34
Aktiv
2549001KK75YQUR94R75
Aktiv
2549001YX7NRLCS4H327
Aktiv
25490022UB7O64LR8638
Inaktiv
25490028UK3JTG8WBM03
Aktiv
2549002BNDIMN37AWA28
Inaktiv
25490031MEVB397PL060
Aktiv
254900390PGCLNIEV086
Inaktiv
2549004IHHK7C23ITI10
Aktiv
2549004O2WQF0YRKMP76
Inaktiv
2549004XO3Y2OFJRLK41
Aktiv
2549005WRL2S98VM8263
Aktiv
25490063SOLNBEHFU245
Aktiv
25490067G2HUSR48LH83
Aktiv
2549006DRVXJGNENXP68
Aktiv
2549006WBTS6C05FCA34
Inaktiv
2549006Z9JP11W1DUP77
Aktiv
2549007G988ZU5SZLA25
Aktiv
2549007KV0NHBB3U6C60
Inaktiv
2549007YAZ0LIVHCGK92
Inaktiv
25490080F2329QIKHZ15
Aktiv
2549008R5ON9X3WRFQ64
Aktiv
25490090SUUCW6SIZ313
Inaktiv
254900AF1H1J2BVQ3X54
Inaktiv
254900AM3X3707RQZM76
Aktiv
254900AO8TH3WUWWP145
Aktiv
254900AVZ8OM48ZJNH83
Inaktiv
254900B1ISTFIZFY8O14
Aktiv
254900BZIIF2CHNN2113
Aktiv
254900CEW993JJILAM49
Aktiv
254900CVL591823J4A78