Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

Nyheter och pressmeddelanden

Denna sida samlar publikationer och pressmeddelanden utfärdade av SverigeLEI. Vänligen referera till SverigeLEI vid användning av materialet.

Affärsfördelarna med LEI

LEI antas snabbt av jurisdiktioner runt on i världen. Den unika 20-siffriga koden är nu obligatorisk för många företag som verkar inom Europa, Nordamerika, Australien och Asien. Även om det är obligatorisk för ditt företag att registrera sig för LEI så kommer det omfattande antagandet av LEI med en mängd fördelar för företag inom finansiella […]

LEIs roll i den ekonomiska tillväxten

Även om ett decennium har gått sedan den globala finanskrisen 2008 kan efterskalv fortfarande kännas av. Det har blivit lättare att föreställa sig att den globala ekonomin har återgått till det normala – EU har haft ekonomisk tillväxt sju år i rad; den amerikanska aktiemarknaden satte rekord i augusti 2018 för den längsta uppsving i […]

Vad är viktigt vid LEI ansökan ?

När ett bolag behöver LEI för finansiell rapportering eller handel med värdepapper ska man först fylla i LEI ansökan som består av nivå 1 och nivå 2 information. Nivå 1 information visar vem som är vem i Global Legal Entity Identifier System (GLEIS) och nivå 2 information fokuserar på vem äger vem. Vi börjar med […]

Ansökan om LEI-kod kräver försiktighet

På grund av lagstiftningsändringar måste hundratusentals företag runt om i världen anskaffa en LEI-kod. Den övervägande orsaken till införandet av LEI-koden var att finansinstitutioner inte alltid lyckades identifiera motparter involverade i internationella finansiella transaktioner. Detta skapade situationer där t.ex. insiders kunde genom komplexa ägarstruktur dölja sin identitet och därigenom tjäna olaglig inkomst på bekostnad av […]

Historien bakom LEI-nummersystemet

Innan 2012 fanns det inga LEI-nummer (också kallade LEI-kod eller bara LEI), istället använde varje land sitt eget kodsystem för att identifiera motparter mellan handlare. Detta bidrog till att det var nästan omöjligt att identifiera motparterna inom den globala finansiella marknaden. På grund av det var det väldigt svårt för marknadsaktörer och privata rådgivare att […]

SverigeLEI: LEI-kod statistik

Hittills har det globalt utfärdats mer än 1 miljoner LEI-koder. Av alla länder har flest LEI-koder utfärdats i USA, lite mer än 150 000, dvs ca 15% av alla koder utfärdade. I Skandinavien ligger den totala siffran på ca 96 200 (Sverige 38 400, Norge 16 700, Danmark 41 100). Antalet väntas öka kraftigt under […]

Top