LEI ansökan – vad bör man tänka på vid LEI ansökan? - Sverige LEI
Fr.o.m. den 3 januari 2018 är LEI-kod obligatorisk för alla juridiska personer som vill göra affärer med värdepapper.

LEI ansökan – vad bör man tänka på vid LEI ansökan?

Sverige LEI - LEI kod

LEI ansökan – vad bör man tänka på vid LEI ansökan?


 

Sedan 2018 är det obligatoriskt att ha LEI -kod vid handel med börsnoterade värdepapper, obligationer och andra derivat. Kravet gäller för alla juridiska enheter som är registrerade i Sverige. Det gäller inte privatpersoner då det är endast juridiska enheter som kan tilldelas en LEI.

Vid behov av LEI så måste du först göra en LEI ansökan. SverigeLEI ansökningsformulär är ansluten med Bolagsverket så det första du gör är att du söker upp ditt företag från ”Sök företag” fältet.

Om du inte hittar ditt företag från listan så kan du ändå ansöka genom att fylla i företagsinformation manuellt. LEI ansökan är uppdelad i 2 sektioner:

 • Sektion 1 information: den delen av ansökan visar vem är vem dvs standardinformation om företaget dvs namn, organisationsnummer och adress.
 • Sektion 2 information: där ligger fokus på vem äger vem dvs information om moderbolag.

 

När du fyller i information i sektion 1 så är det viktigt att komma ihåg att:

 1. Bolagets namn ska skrivas exakt som den är registrerad hos Bolagsverket.
 2. Företräderans namn ska vara den som tecknar för bolaget.
 3. Adressen måste vara detsamma som hos Bolagsverket. Om ni har ändrat adress så måste det först ändras hos Bolagsverket.
 4. När du fyller i information i sektion 1 så är det viktigt att komma ihåg att:

Fyll i information i sektion 2 steg för steg då du i vissa fall inte behöver fylla i alla fält. Till exempel:

 1. Information om moderbolaget behövs inte ifall företaget ägs av privatpersoner.
 2. Information om moderbolaget presenteras endast vid ägandet >50% och om moderbolaget konsoliderar dotterbolagets resultat.
 3. Vid vissa fall kan företaget använda ett undantag för moderbolag rapportering och inte rapportera ett moderbolag.
 4. GLEIF publicerar moderbolagsinformation endast om moderbolaget själv har LEI.
 5. Efter att du har skickat in ansökan ska du vara förbered att bekräfta info om moderbolaget med till exempel moderbolagets koncernbokslut som bekräftar dotterbolaget.

Avslutningsvis, tänka på dessa få kommentarer när du fyller i ansökan så sparar du lite tid och du får din LEI utfärdad snabbare. Vid de flesta fall så utfärdar SvergieLEI LEI-koden inom 24 timmar.

Vid behov av LEI så kan du börja fylla i ansökan här: https://sverigelei.se/ansok-lei/